Η “Αλήθεια” του COVID-19

Εάν η ζωή σου έως τώρα ήταν ένα ψέμμα, αλλά δεν το πίστευες, μην ανησυχείς! Ο COVID-19 θα είναι εδώ μέχρις ότου το καταλάβεις.