Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Αβεβαιότητα – The “uncertain” Knowledge

Μία τεράστια ιδέα κείται θαμμένη στην έννοια της “αβεβαιότητας”. Αντί να μας φοβίζει μας φέρνει καλά νέα: δεν είμαστε φυλακισμένοι ενός αναπόφευκτου μέλλοντος. Η αβεβαιότητα μας κάνει ελεύθερους.

Ο συγχρονισμός των αποφάσεων μας με την αβεβαιότητα και η ισορροπία επάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί ή την κόψη του ξυραφιού δημιουργεί συνθήκες ενός συναρπαστικού παιγνιδιού, το οποίο μπορεί με ανεπαίσθητες μεταβολές να δημιουργήσει εντελώς απρόβλεπτες συνέπειες.

Μόλις αντιληφθούμε, πως δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την περιστροφή του τροχού της ρουλέτας είμαστε ελεύθερες ψυχές. Οι αποφάσεις μας μετρούν. Μπορούμε να αλλάξουμε τον Κόσμο.

Οι οικονομικές συνταγές μας αποκαλύπτουν πως ενόσω αποφασίζουμε αλλάζουμε τον Κόσμο. Εάν η αλλαγή αυτή είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Η περιστροφή του τροχού της ρουλέτας δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)