Η Έννοια του Αναδυόμενου Σχεδιασμού

Το κτίσμα δεν τοποθετείται ΠΑΝΩ στο έδαφος…

Το κτίσμα ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ από το έδαφος…