Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Η Έννοια του Αναδυόμενου Σχεδιασμού

Το κτίσμα δεν τοποθετείται ΠΑΝΩ στο έδαφος…

Το κτίσμα ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ από το έδαφος…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)