Ζωή και Χαρά

Όχι τα… γυναικεία ονόματα)!
Η ζωή είναι χαρά. Εάν όχι χαρά, τότε δεν είναι ζωή!