Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ζήτημα Κινήσεων

 

Δεδομένα:

  • Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
  • Οι δουλειές συρρικνώνονται σε απίστευτο βαθμό.
  • Μηδενική ρευστότητα.
  • Πάγια έξοδα και υποχρεώσεις ή/και δάνεια πνίγουν την επιχείρηση.
  • Άκρως τοξικό περιβάλλον και γενικές συνθήκες.

Τι κάνω;

Ε Π Ε Κ Τ Ε Ι Ν Ο Μ Α Ι