Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Εχθροί και Συνωμοσίες

Εάν βλέπεις παντού εχθρούς και συνωμοσίες, σημαίνει πως ο πραγματικός εχθρός είναι ο εαυτός σου και αυτός συνωμοτεί εναντίον σου.