Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Επτάκις γαρ πεσείται ο δίκαιος και αναστήσεται.”

Παροιμίες Σολομώντος 24:16

Η ζωή έγκειται στην ικανότητά σου να ανταπεξέρχεσαι στις προκλήσεις. Το μεγαλείο ευρίσκεται στο εάν καταφέρεις να σηκωθείς περισσότερες φορές από όσες έχεις πέσει.

Ο δίκαιος δεν είναι ο επιτυχημένος αλλά εκείνος, ο οποίος ανθίσταται και με το παράδειγμά του ταυτόχρονα ενθαρρύνει και τους άλλους να σηκωθούν μετά από μία αποτυχία και να προχωρήσουν εμπρός.

Και το σχεδόν αμέσως επόμενο εδάφιο αναφέρει:
“Εάν πέση ο εχθρός σε, μη επιχαρής αυτώ…”
Παροιμίες Σολομώντος 24:17

Συνεπώς είναι εντελώς ασύμβατο να είσαι δίκαιος ακόμα και εάν επανακάμπτεις μετά από την πτώση σου αλλά χαίρεσαι με την πτώση του εχθρού σου. Τότε ετοιμάσου να βρεθείς στη θέση του, διότι:

“…όψεται Κύριος…”
Παροιμίες Σολομώντος 24:18

Σε τρεις γραμμές η σοφία όλη…