Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επιχειρηματική Συμβουλή Waterline (2)

Όταν τρυπήσει η βάρκα δεν ανοίγεις μία τρύπα για να φύγει το νερό. Ανοίγεις δυο-τρεις ακόμα για να πάει στον πάτο ταχύτερα. Θυμήθηκες όμως να φορέσεις το σωσίβιό σου!

Όπως έχετε καταλάβει δεν μου αρέσουν καθόλου τα “μνημόσυνα”, ούτε και οι “προσπάθειες”, όταν κάτι δείχνει πως… δεν.