Επιχειρηματική Συμβουλή Waterline (1)

Η καλύτερη τακτική για να σώσεις ένα πλοίο, το οποίο βυθίζεται είναι να ναυπηγήσεις άλλο.