Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Επιχειρηματική Συμβουλή Waterline (1)

Η καλύτερη τακτική για να σώσεις ένα πλοίο, το οποίο βυθίζεται είναι να ναυπηγήσεις άλλο.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)