Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επενδύοντας στις Επενδύσεις (Α’)

(Αφορά κυρίως όσους δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη οικονομία)

Μία σπουδαία τακτική είναι η τακτική της επένδυσης στις… επενδύσεις. Προσέξτε, όχι στην “ανάπτυξη”, διότι αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αλλά στις επενδυτικές τάσεις.

Εάν η εκάστοτε κυβέρνηση διαθέτει την εξουσία η ελεύθερη αγορά οφείλει να αντιδρά με φαντασία.

Στην Ελλάδα ναι ο πόλεμος είναι σκληρός αλλά δεν έχει κερδηθεί από καμία πλευρά. Συνεπώς η τακτική μπορεί να εφαρμοσθεί και επιβάλλεται!

Το τεράστιο πλεονέκτημά της είναι πως δεν απαιτεί κατ΄ανάγκην κεφάλαια και δεν είσαι υποχρεωμένος και να επενδύσεις ο ίδιος. Αρα ελαχιστοποιείς τον δικό σου κίνδυνο (ρίσκο).

Τι σημαίνει όμως αυτή η τακτική και πως εφαρμόζεται;

Είναι απλό (στην θεωρία τουλάχιστον).
“Οσμίζεσαι” τις τάσεις ή τις ακολουθείς εάν δεν διαθέτεις καλή επενδυτική όσφρηση. Γιατί άλλωστε να διαθέτεις; Το θέμα είναι να κάνεις.

Να το περιγράψω με ένα παράδειγμα.

Κατά την διάρκεια του πυρετού του χρυσού στην Αλάσκα και την Καλιφόρνια γνωρίζετε ποιοι πλούτισαν πραγματικά;

Πάντως όχι οι… χρυσοθήρες! Σε παλαιότερο άρθρο μου είχα αναφέρει το ποσοστό, το οποίο είναι εκπληκτικά ασήμαντο.

Πλούτισαν όμως όσοι ακολούθησαν τους χρυσοθήρες καλύπτοντας τις ανάγκες τους! Κάποιοι είχαν εμπόρευμα, λχ τους προμήθευαν αξίνες, κάποιοι άλλοι όμως δεν είχαν τίποτα παρά την χ ρ ή σ ι μ η τέχνη τους.

Ένας ράφτης, ένας παπουτσής με μία βελόνια και δυό κλωστές ακολουθώντας τους χρυσοθήρες επέστρεφε με τα… χρήματά τους! Προφανώς δεν ίσχυε το ίδιο για κάποιον ξυλογλύπτη!

Οι χρυσοθήρες όμως πούλησαν ότι είχαν και δεν είχαν προκειμένου να ε π ε ν δ ύ σ ο υ ν σε μία αξίνα, ένα πιάτο, ένα κόσκινο και τα σιδηροδρομικά εισητήριά τους.

Αυτοί διακινδύνευσαν τη ζωή τους για τον πλούτο. Οι άλλοι πήραν μία βελόνα και ακολούθησαν.

Αυτό βέβαια το παράδειγμα είναι παραστατικό για τις ανάγκες του άρθρου. Σε άλλες όμως περιπτώσεις οι επενδυτές δεν είναι ταλαίπωροι χρυσοθήρες αλλά κάτι διαφορετικό.

Το καλοκαίρι στις παραλίες, δίπλα από μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία κόστισε εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να δημιουργήσεις το δικό σου αρχικό κεφάλαιο πουλώντας… παγωτά. Πολύ… έξυπνο θα μου αντιτείνετε.

Επενδύεις στην επένδυση.

Στον τομέα των ακινήτων οι ευκαιρίες είναι εξ΄ίσου πολλές και ίσως καλύτερες απ΄όσες νομίζετε.

Αλλά είναι διαφορετικού τύπου από αυτά, τα οποία κατά κόρον και με τετριμμένα επιχειρήματα (αρνητικής διάστασης), βομβαρδίζεστε.

Μην ξεχνάτε πως οι αρνητικές εκτιμήσεις αποτελούν και αυτές μία μορφή “επένδυσης”, στην οποία μπορείτε να… επενδύσετε.

Στο (Β΄) μέρος η συνέχεια σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου στις επενδύσεις σε ακίνητα.