Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επενδυτικό Matrix Ακινήτων

Teucris

“In the Real Estate industry it is said that what is lacking is not money but ideas”

Η Teucris είναι μία ιστοσελίδα για επενδύσεις. Κατ΄αρχήν για προσωπικές επενδύσεις! Για υλικά μεν αγαθά, τα οποία όμως θα σε κάνουν χαρούμενο. Προφανώς και πλουσιότερο από οικονομική απόψεως. Είστε εδώ για να εκτιμήσετε, τι θα ήταν αυτό, στο οποίο επιλέγετε να επενδύσετε.

Η Teucris είναι επιλεκτική. Εστιάζω σε αυτό, το οποίο είναι ξεχωριστό ή έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Γι΄ αυτό και οι κατηγορίες δεν είναι τυπικές ή τουλάχιστον δεν είναι… τόσο τυπικές. Επιπλέον η εμπειρία μου έχει δείξει πως όσοι ενδιαφέρονται για πέτρινα σπίτια, είναι φίλοι της φύσης, τους αρέσει το καλό φαγητό, τα κλασσικά αυτοκίνητα και οι εκδρομές. Φυσικά και οι καλές κινηματογραφικές ταινίες. Είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων, τα οποία περιγράφουν το προφίλ του επισκέπτη μας. Και σε αυτόν (και αυτήν βεβαίως) απευθύνομαι.

Τέλος, το ακίνητο δεν είναι ένα άψυχο αντικείμενο. Έχει πολλές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Το σπουδαιότερο εξ΄ αυτών είναι οι άνθρωποι είτε αυτοί, οι οποίοι έζησαν εκεί είτε το κατασκεύασαν είτε απλά και μόνο κατοικούν. Δεν αναφερόμαστε σε ακίνητα απλώς, αλλά σε άνθρωπο-ακίνητα. Σας προτρέπω να παρουσιάζετε και τον εαυτόν σας μαζί με το ακίνητο σας.

Η σελίδα αποτελεί πλατφόρμα συνάντησης αξιόλογων και τεκμηριωμένων επενδυτικών προτάσεων και δεν επιτελεί διαμεσολαβητικό έργο (διαβάστε τους όρους). Ωστόσο κατά περίπτωση δύναται να παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάδειξη της επενδυτικής πρότασης. Επιπροσθέτως αξιοποιούνται και οι δυνατότητες σε σχέση με επενδυτές προερχομένους από χώρες του εξωτερικού. Η σελίδα είναι υποστηρικτική και πρόθυμη να προσφέρει και να βοηθήσει στην εκπλήρωση των ατομικών και κοινωνικών επιδιώξεων.

Η Teucris εμπεριέχει αρθρογραφία και μαζί με πολύ πλούσιο υλικό κάθε είδους.

Τεύκρος


To portal Επενδυτικό Matrix (Ακινήτων) είναι υπό διαμόρφωση Επενδυτικό Matrix


Art – Books


Vintage Cars


Wine & Food


Διατηρητέα – Αρχοντικά


Επενδυτικές Εκτάσεις


Επενδυτικές Προτάσεις by Teucris


Πέτρινα & Κινηματογράφος


Πέτρινα Ξενοδοχεία


Πέτρινα Σπίτια – ΜονοκατοικίεςΥπηρεσίες Ιστότοπου

(Μη ενεργοποιημένη κατηγορία)Υπηρεσίες Teucris

(Μη ενεργοποιημένη κατηγορία)