Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επενδυτικές Προτάσεις by Teucris

Έκταση 4040 τ.μ. στην περιοχή Οιτύλου Λακωνίας

Πανοραμικές απόψεις από το άνω σημείο της έκτασης και από το δρόμο (φαίνεται και η γωνία – καμπύλη της πρόσοψης)

Περιγραφή Ακινήτου

Έκταση εκτός σχεδίου επί της επαρχιακής οδού Καλαμάτας-Αρεόπολης σε απόσταση 3,5 χλμ (πριν) από το Οίτυλο, με πρόσοψη 74 μέτρων επί της ασφάλτινης κεντρικής οδού. Το ακίνητο σχηματίζει γωνία στην πρόσοψή του, ακολουθώντας την επαρχιακή οδό, είναι επικλινές και έχει απεριόριστη και απρόσκοπτη πανοραμική θέα. Διατάσσεται σε επίπεδες πεζούλες (σκαλοπάτια) με την πραγματική του επιφάνεια περίπου στα 7,000 τμ (λόγω της κλίσης). Διατίθεται βεβαίωση από το δασαρχείο και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα. Τα όριά του είναι καθορισμένα με πετρόχτιστη περίφραξη και είναι εγγεγραμμένο στο κτηματολόγιο.

Ισχύουν οι νέοι όροι δόμησης των εκτός σχεδίου περιοχών. Το ακίνητο είναι ιδιαιτέρως υψηλής προβολής, λόγω της διαμόρφωσής του και της θέσης του και κατάλληλο για πολλών ειδών επιχειρηματικές – επενδυτικές δραστηριότητες πέραν της κατοικίας.