Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επανόρθωση του Facebook

Με ικανοποίηση είδα πως επανήλθαν όλες οι αναρτήσεις, σχετικές με την αρθρογραφία μου στην “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ”. Αυτό δείχνει πως ελήφθησαν υπ΄ όψιν οι ευγενικά αιχμηρές παρατηρήσεις (υποθέτω πολλών χρηστών και όχι φυσικά μόνο οι δικές μου) και τούτο αποτελεί μία θετική εξέλιξη. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει… Τώρα ήταν οι αναρτήσεις, αύριο who knows what?

Συνεπώς μία δικλείδα ασφαλείας είτε μέσω προσωπικής ιστοσελίδας (όχι blog) είτε έντυπης έκδοσης θεωρώ πως είναι απολύτως αναγκαία.

Περισσότερες αναρτήσεις στη συνέχεια…