Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Επανάσταση και Υπακοή

Η ανθρωπότητα ελκύεται πολύ περισσότερο από έναν επαναστάτη παρά από έναν υπάκουο.

Διότι ο κόσμος πιστεύει πως το να επαναστατείς χρειάζεται πολύ περισσότερο θάρρος από το να υπακούς.

Ωστόσο αυτό είναι λάθος.

Διότι τελικά θα διαπιστώσεις πως στην ζωή σου το πρόβλημα είναι γιατί επαναστατείς εναντίον του εαυτού σου, ενώ το μεγαλύτερο θάρρος είναι εδώ:

Θα έπρεπε να τον υπακούς!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)