Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Επανάσταση και Εξουσία

“Όταν ο επαναστάτης αποφασίζει να αναλάβει την εξουσία, αναλαμβάνει μαζί και την αδικία της εξουσίας.”

-Οκτάβιο Παζ

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)