Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Επίκαιρο Ρητό 

“Ο καθένας είναι πάντα ελεύθερος να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται.”
-Gabriel Marcel

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)