Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Επέκταση Υπηρεσιών

Με την ευκαιρία του βελτιωμένου νόμου περί πλαισίου δόμησης και υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών με στατική αποτίμηση επεκτείνω τους τομείς δράσης και σε δύο ακόμα αντικείμενα.

Ο νέος νόμος περί οικοδομικών αδειών “απελευθερώνει” μεγάλο αριθμό απλών και συνήθων οικοδομικών εργασιών από την υποχρέωση έκδοσης αδείας (διαβάστε παρακάτω). Είναι λογικό διότι ουσιαστικά αυτό συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει και… αυθαιρεσίες όσον αφορά την νομοθεσία και την ασφάλεια. Μία γραφειοκρατική διευκόλυνση αλλά μέχρι του σημείου αυτού.

Και τα δύο επόμενα αντικείμενα συνδέονται με το καθαρά επικεντρωμένο μου ενδιαφέρον σε ζητήματα στατικότητας των κατασκευών. Το πρώτο ισχύει για την περιοχή των Πατρών ενώ το δεύτερο αφορά και περιοχές εκτός.

  1. Τομέας Αισθητικής Βελτίωσης Κτιρίων και Κατοικιών

Είναι ένας τομέας στον οποίον προσωπικά δεν διαθέτω εμπειρία ούτε και ιδιαίτερη γνώση. Διαθέτω όμως εξαιρετικές… συνεργασίες. Πάντα θεωρώ πως μία κατασκευή θα πρέπει να συντηρείται και να βελτιώνεται αισθητικά. Είναι και μία ευκαιρία για τον έλεγχο της στατικής της επάρκειας, ο οποίος αποτελεί και τον τομέα μου. Με την φιλική συνεργασία του αρχιτέκτονα Αλέκου Τριανταφύλλου και την εμπειρία στο χώρο από έναν άνθρωπο με όμορφες και ζωντανές ιδέες θα είμαστε στη διάθεσή σας.

  1. Τομέας Στατικής Επάρκειας και Ελέγχου Κατασκευών

Αφορά κυρίως συναδέλφους μηχανικούς. Όπως και στην ιατρική υπάρχουν ειδικότητες σε μεγάλο βαθμό ισχύει το ίδιο και στους μηχανικούς. Πολλές φορές έχω ζητήσει την βοήθεια εμπειρότερων ή ειδικευμένων μηχανικών και όπως μου την έχω δώσει με μεγάλη χαρά το ίδιο θα κάνω και εγώ.

Ο στατικός έλεγχος κατασκευών απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις και είμαι στη διάθεσή σας για την σχετική -ουσιαστική- μελέτη.

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας