Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ελεύθεροι Ίπποι εις το Όρος Κυλλήνη (Ζήρεια) Κορινθίας

Προσέξτε την αντίθεση!

Οι ίπποι ονομάζονται και άλογα, δηλαδή δεν έχουν λογική ή λόγο. Σύμφωνα με την ετυμολογία, την οποία παραθέτω:
άλογο < ελληνιστική κοινή ἄλογον < ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου: ἄλογος (αρχαία ελληνική ἄλογος), από στρατιωτική ορολογία, σε αντιδιαστολή προς το ανθρώπινο τμήμα του στρατού, τους άνδρες, που είχαν λογική ή λόγο, δηλ. διέθεταν ομιλία.

Το άλογο λοιπόν, το οποίο είναι ελεύθερο χαρακτηρίζεται ως δίχως λογική. Ο άνθρωπος, ο οποίος παραδίδεται αυτοβούλως στη σκλαβιά είναι λογικός! Και η “λογική” του δεν εξαντλείται εκεί αλλά επιλέγει ως… νοήμων ον να πολεμά και να σκοτώνεται χωρίς λόγο, ενώ το άλογο ζώο ποτέ, (αλλά χρησιμοποιείται στους πολέμους του πρώτου)!

Όλα τα προηγούμενα είναι απλά… παρ-άλογα!

Σημ. Για την ακρίβεια είμαστε απέναντι από το όρος Κυλλήνη (η αρχαιοελληνική του ονομασία). Το Ζήρεια, όπως είναι περισσότερο γνωστό προέρχεται μάλλον από την εύηχη και ωραία Σλαβική λέξη ζήρι = βελανίδι.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)