Εκδόσεις Teucris – Teucris Books

Απρίλιος 2020: Σύντομα όλα τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks).

Radio-books:

8 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

———————————————————

Έργα Νώντα Περ. Σακελλαρόπουλου

Φεβρουάριος 2017: «Σαν όνειρο σαν ψέμμα»

Τα Καλαβρυτινά Δημοτικά Τραγούδια & Η Πρωτότυπη Χειρόγραφη Έκδοση του 1942-1945

 

Λαογραφική Τριλογία – «Εγχειρίδιο Ιστορικής Έρευνας»

  

Ιστορικές Μελέτες

  

Εγχειρίδιο Συγγραφής και Μελέτης Οικογενειακής Ιστορίας

Ποιητικές Συλλογές

    

Σχετική Αρθρογραφία

[/su_posts]