Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Εγκαταλελειμμένο – Ημι Εγκαταλελειμμένο – Ανακαινισμένο

IMG_4707 IMG_4706 IMG_4705

Επικρατεί μία άποψη, την οποία ακούω πολύ συχνά τελευταία πως “το ίδιο θα ήταν”, “τι θα άλλαζε”, “όλα χαμένα ήταν” και διάφορα άλλα σχετικά και αυτό σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων από προσωπικά έως πολιτικά. Θα την χαρακτήριζα στυγνά ως μία μηδενιστική αντίληψη παραίτησης και απαισιοδοξίας… Λοιπόν! Στις φωτογραφίες και τα τρία κτίρια είναι διατηρητέα… Όπως βλέπετε δεν έχουν καμία διαφορά! Το ίδιο είναι και τα τρία…