Είναι δύσκολες οι ισορροπίες…

Θυμήθηκα την σκέψη του Έρβιν Πανόφσκυ, ο οποίος λέει κάτι πολύ σωστό (κατά την άποψή μου εννοείται):
«Ενώ είναι αλήθεια πως η «εμπορική» τέχνη διατρέχει πάντοτε τον κίνδυνο να τελειώσει τις μέρες της σαν μια πόρνη, είναι εξ΄ίσου αλήθεια πως και η «ποιοτική» τέχνη κινδυνεύει να πεθάνει σαν γεροντοκόρη»…
Αυτό με αφορμή περισπούδαστες αναλύσεις «υψηλού επιπέδου» ή στον αντίποδα ευτελείς προσεγγίσεις «επιπέδου σκουπιδιών» σε κάθε τομέα τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας (όπου η λέξη «τέχνη» μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη).