Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Εάν…

Πριν από λίγες ημέρες είδα στον όνειρό μου μία συνομιλία με κάποιον πολύ γνωστό μου πελάτη και φίλο. Άρχισα να του εξηγώ για κάποιο σχέδιο μου (στο όνειρο τονίζω όλα αυτά), ξεκινώντας με την φράση “εάν…”
Πριν προλάβω να ολοκληρώσω την φράση μου, μου απαντά:
-“Το έχεις ήδη χάσει το παιγνίδι εάν ξεκινάς με το εάν και υποθετικά”.
Τα πλάνα δεν υποθέτουμε πως θα εξελιχθούν.
Τα κάνουμε.