Εάν νοιώθεις…

Εάν νοιώθεις πως γεννήθηκες σε έναν κόσμο στον οποίον δεν ταιριάζεις, είναι γιατί γεννήθηκες για να δημιουργήσεις έναν καινούργιο.