Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Δ-Factor

Βλέπω σχεδόν στην σειρά αυτά τα τέσσερα διατηρητέα κτίρια. Όλα επί της Αγίου Νικολάου μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου (στην Πάτρα).
Ποιά πρόσοψη ψηφίζουμε;

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)