Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δυό-Τρία Πράγματα που Έμαθα Τελευταία

Α. Η ψυχραιμία την ώρα της τραγικότητας είναι τραγικότερη του τραγικού γεγονότος.

Β. Όταν ένα σπίτι δεν έχει σκόνη αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη της, αλλά στο ότι κάποιος την καθαρίζει!

Γ. Η σκόνη δεν γνωρίζει το προηγούμενο.