Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Δυστυχία – Ευτυχία

Να υπενθυμίσω πως καμία λύση και σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και εάν σας την προτείνουν με κάθε καλή διάθεση, δεν λειτουργεί όταν σας προτρέπουν να καταπολεμήσετε τη δυστυχία με μία άλλη δυστυχία (σκεφτείτε εδώ και τις ιδεολογίες).

Η δυστυχία καταπολεμείται πάντα μόνο με μεθόδους ευτυχίας.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)