Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δυο Ειδών Πολιτικοί

Οι πολιτικοί είναι τελικά δύο ειδών:
Αυτοί, οι οποίοι παραλαμβάνουν έρημο και παραδίδουν κράτος (βλέπε Νταβίντ Μπεν Γκουριόν) και αυτοί, οι οποίοι παραλαμβάνουν κράτος και παραδίδουν έρημο. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο οι λαοί συνήθως θεωρούν ήρωες τους δεύτερους.