Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δυναμική καλημέρα από το Ξυλόκαστρο!

Δυναμική καλημέρα σας από το Ξυλόκαστρο. Όχι βέβαια σαν την είσοδο του κτιρίου, αλλά με την ομορφιά και τις μυρωδιές των λουλουδιών του!