Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Διαθέτω…

 • Διαθέτω Κεφάλαιο. Αναζητώ Απόδοση…
 • Διαθέτω Αξιόλογο αλλά Αδρανές Ακίνητο
 • Διαθέτω Κεφάλαιο – Όχι Ακίνητο …Πως μπορώ να σας είμαι χρήσιμος αν διαθέτετε μόνο κεφάλαιο αλλά όχι ακίνητο
 • Διαθέτω Ακίνητο & Κεφάλαιο
 • Διαθέτω Κεφάλαιο Άνω των 2 εκ. ευρώ …Έχετε επιλογές, χρησιμοποιείστε (αν θέλετε) την τεχνογνωσία μου
 • Διαθέτω Παλαιό Βιομηχανικό Κτήριο ή Αποθήκη και… ……και σκέφτομαι να το μετατρέψω σε lofts
 • Διαθέτω Παλαιά Διαμερίσματα …Εγκλωβισμός ή ευκαιρία;
 • Διαθέτω Αναξιοποίητο Ακίνητο Ιδιαίτερα Μεγάλης Αξίας (άνω των 2-3 εκ. ευρώ)
 • Διαθέτω Μεγάλη Έκταση …Ή αλλιώς η κρυφή γοητεία των μεγάλων εκτάσεων και πως μπορώ να σας βοηθήσω στο να τις αναπτύξετε
 • Διαθέτω Πολλές Άσχετες (μεταξύ τους) & Διάσπαρτες Ιδιοκτησίες …Διαχείριση πολλών άσχετων μεταξύ τους και διάσπαρτων ιδιοκτησιών
 • Διαθέτω Ακίνητο εξ’ αδιαιρέτου …Μεγάλη ατυχία, γίνεται τίποτα, πως μπορώ να σας είμαι χρήσιμος;
 • Δεν διαθέτω ούτε Ακίνητο ούτε Κεφάλαιο …Πως μπορώ να σας είμαι χρήσιμος αν δεν διαθέτετε τίποτα από τα παραπάνω