Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Διαθέτω Κεφάλαιο. Αναζητώ Απόδοση…

Διαθέτω Κεφάλαιο. Αναζητώ Απόδοση…

Διαθέτετε ενδεχομένως κάποιο κεφάλαιο και αναζητάτε αποδόσεις άνω του 6 με 7%;

Δείτε καλύτερα τι θα έκανα ο ίδιος (ασχέτως ύπαρξης ή μη κεφαλαίων).

Όχι όμως για μη συνειδητοποιημένους! “Oro” Investments

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)