Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Διαθέτω Κεφάλαιο Άνω των 2 εκ. ευρώ

Έχετε επιλογές, χρησιμοποιείστε (αν θέλετε) την τεχνογνωσία μου.

Κατ’ αρχήν είστε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πολύ πλούσιος. Διεθνώς το όριο των πολύ πλουσίων παγκοσμίως θεωρείται το κεφάλαιο (μετρητά) άνω των 2 εκ. δολαρίων. Εσείς προφανώς υπερβαίνετε το όριο και με το παραπάνω (και δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ).

Επειδή δεν ανήκω στην κατηγορία αυτή και επειδή, όπως έχω ήδη δηλώσει, «δεν δικαιούσαι να ομιλείς», όταν δεν είσαι σε αντίστοιχη ή ανώτερη κατάσταση (πόσο μάλλον να συμβουλεύσεις) η συνεισφορά μου έχει να κάνει περισσότερο με την διαθέσιμη τεχνογνωσία μου στο χώρο των ΑΚΙΝΗΤΩΝ, παρά με το να σας υποδείξω τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαίων σας. Είμαι προφανώς διαθέσιμος (και με μεγάλη μου χαρά) να σας εκφράσω τις απόψεις μου (αν το επιθυμείτε), ωστόσο σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι (και αν) αποκτήσω αντίστοιχο διαθέσιμο ποσό, ώστε να «δικαιούμαι να ομιλώ». Επικοινωνήστε …(ή όχι) μαζί μου!