Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Διαθέτω Αξιόλογο αλλά Αδρανές Ακίνητο

Εάν διαθέτετε ένα πραγματικά αξιόλογο αλλά και αδρανές ακίνητο ισχύει η Μόνιμη Πρόταση ανάπτυξης σύμφωνα με την ενότητα Ακίνητα και Δημιουργία Χρήματος (ένα βήμα παραπέρα).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)