Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Διαθέτω Αναξιοποίητο Ακίνητο Ιδιαίτερα Μεγάλης Αξίας

(άνω των 2-3 εκ. ευρώ) (όχι κατ’ ανάγκη όμως και το κεφάλαιο).

Η περίπτωσή σας είναι ιδιάζουσα. Κατ’ αρχήν είστε πολύ πλούσιος. Προσέξτε είπα πολύ πλούσιος όχι ότι ζείτε πλούσια. Κάθεστε πάνω σε μία φλέβα χρυσού που όλοι αναγνωρίζουν ότι σας ανήκει, αλλά ΙΣΩΣ δεν έχετε τα μέσα να εξορύξετε τον θαμμένο χρυσό. Επί πλέον αν και όλοι γνωρίζουν την ύπαρξη χρυσού δεν μπορούν να εκτιμήσουν την ποσότητά του ή την ευκολία εξόρυξης του μεταλλεύματος. Είναι από τις περιπτώσεις που ενώ όλοι σας ζηλεύουν γιατί κατέχετε ένα ιδιαιτέρως ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟ, εσείς ζείτε με τον καημό του να έχεις τον χρυσό και να μην μπορείς να τον αγγίξεις. Βλέπετε το ΑΚΙΝΗΤΟ, θέλετε να το αξιοποιήσετε αλλά δυστυχώς είτε η έλλειψη ρευστότητας είτε η δυσκολία εξεύρεσης επενδυτικού σχεδίου να είναι απροσπέλαστα εμπόδια. Οι τράπεζες, ως συνήθως με την αξιοπρόσεκτη «φαντασία» που διαθέτουν είναι έτοιμες να εμπλακούν σε κάθε είδους περιπέτεια και όχι να προσεγγίσουν μία εγγενώς κερδοφόρα επένδυση. Βλέπετε περιμένουν να έχετε και τα μηχανήματα εξόρυξης και να σας δανειοδοτήσουν το.. πετρέλαιο για να τα λειτουργήστε.

Αν παρ’ ελπίδα το ακίνητο αυτό είναι εξ’ αδιαιρέτου τότε δείτε την υπο-ενότητα ΔΙΑΘΕΤΩ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΞ’ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ.

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)