Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Διάλειμμα Εργασίας

“Η αργία του καλλιτέχνη είναι εργασία και η εργασία του ανάπαυση.”
-Μπαλζάκ

Κατά την άποψη του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, ο καλλιτέχνης βιώνει την ανάπαυση ως μια είδους εργασία. Η δημιουργική διαδικασία, η έμπνευση και η αναζήτηση της τέχνης απαιτούν προσπάθεια και αφοσίωση, παρότι αυτή η προσπάθεια διαφέρει από τη συνηθισμένη εργασία. Οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από την ανάπαυση, την ανακούφιση και την ανανέωση που προσφέρει η ανάπαυση, και αυτό επηρεάζει το έργο τους.

Σε έναν κόσμο, ο οποίος συχνά, εάν όχι πάντα, αξιολογεί την παραγωγικότητα με βάση την εργασία, η άποψη του Μπαλζάκ μας υπενθυμίζει ότι η δημιουργικότητα και η ανάπαυση συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο καλλιτέχνης χρειάζεται και τις δύο για να εκφράσει την τέχνη του και να εμπνεύσει τους άλλους.

Εργάζεται λοιπόν ο καλλιτέχνης όταν αναπαύεται και αναπαύεται όταν εργάζεται.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)