Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δημοτικότητα

Η δημοτικότητα είναι όπως ο πηλός: πλάθεται. Αλλά και εύκολα ξεραίνεται…