Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Δημοτικότητα

Η δημοτικότητα είναι όπως ο πηλός: πλάθεται. Αλλά και εύκολα ξεραίνεται…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)