Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δεν υπάρχει άλλος Κόσμος (Α)

Innoviative Architecture for the Poor

Σε δύο νομίζω ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας υποδεικνύω τις πηγές χρηματοδότησης και τις κατευθύνσεις, τις οποίες ακολουθώ και άκρως σας συνιστώ… Σε αυτήν την παρουσίαση αναφέρομαι σε συγκεκριμένα έργα (ενδεικτικά για να σκεφτείτε ακόμα περισσότερα) και πως η ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού έχει τεράστιο παρόν και μέλλον προς όφελος όλων. Έχουμε τόσο ωραία πράγματα να κάνουμε…