Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δεν μου αρέσει να εξηγούμαι.

(I don’t like to explain myself).

Από τις καλύτερες φράσεις μέσα σε ένα σενάριο, αλλά και μία από τις καλύτερες φράσεις της ζωής προς όσες και όσους προσπαθούν να εκμαιεύσουν τον τρόπο σκέψης και δράσης σας, ειδικά όταν αυτές ΔΕΝ τις/τους αφορούν. Αλλά και να τις/τους αφορούν υπάρχει και η άλλη διάσημη ατάκα, από το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος”:

Ειλικρινά αγαπητή/έ μου, δεν δίνω δεκάρα!
(Frankly, my dear, I don’t give a damn)!

Κυνικές, δεν αντιλέγω, ωστόσο αρκούντως χρήσιμες σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ειδικά σε όσες και όσους διακατέχονται από ενοχικά σύνδρομα. Υιοθετήστε τις… μερικώς!