Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δεν είναι τα “Διατηρητέα” το Μέλλον…

Δεν είναι τα “Διατηρητέα” το Μέλλον… αλλά αυτά, τα οποία ακόμα δεν χτίστηκαν…

Όταν ήμουν στην Γερμανία, ένοιωθα μεγάλη θλίψη για τα “κατεστραμμένα” κτίρια… Η χώρα μετά τους βομβαρδισμούς είχε ισοπεδωθεί και που και που έβλεπες θλιβερό απομεινάρι ένα κτίριο από το “πριν”. Μετά όμως το ξανασκέφτηκα…  Αφού ήθελαν να κατακτήσουν τον Κόσμο (και δεν τα κατάφεραν) θα έπρεπε και να πληρώσουν… Αυτό ήταν το τίμημα…

Στην Ελλάδα των μνημονίων ισχύει αναλογικά κάπως το αντίστοιχο… Δεν επέτυχε ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός, αλλά δεν τελείωσαν όλα… Είναι υποχρέωση μας να αντέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις καταστάσεις…

Δεν προσβλέπουμε στα Διατηρητέα… Προσβλέπουμε σε αυτά, τα οποία ακόμα δεν χτίστηκαν…