Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δεν Είναι Μόνο η Πέτρα

Είναι και το Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Beton)

Ένα από τα πολύ πρόσφατα τεχνικά έργα μου, το οποίο χαίρομαι από κάθε άποψη όταν το επισκέπτομαι (χθεσινές απογευματινές φωτός). Η δραστηριότητα αυτή φαίνεται τόσο μακρινή πλέον, αλλά θεωρώ πως ακόμα και εάν η ανέγερση μίας μονοκατοικίας αποτελεί πλέον κάτι σχεδόν ανέφικτο, η επιστήμη ωστόσο του πολιτικού μηχανικού και η τέχνη της αρχιτεκτονικής είναι αθάνατες.

Άλλο τρέχουσες συνθήκες χώρας και αγοράς και άλλο δημιουργίες στον χρόνο. Σημασία έχει και τι μένει από όλα αυτά…

Το τελευταίο προσέξτε το…