Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Δεν Αρκεί Να Θυμάσαι

Η λήθη είναι χειρότερος θάνατος από το θάνατο. Αλλά δεν αρκεί. Όταν ο θάνατος προέρχεται από το Κακό χρειάζεται και κάτι ακόμα: η έγκαιρη αναγνώρισή του, προτού αυτό ριζώσει και αναπτυχθεί και τελικά μετασχηματιστεί σε θάνατο.

Ως εκ τούτου εκτός από το να θυμόμαστε (Remember) πρέπει να διαθέτουμε τη διορατικότητα να αναγνωρίζουμε το Κακό (Recognize Evil) προτού είναι πολύ αργά.

Remember but recognize evil before it’s too late (Να θυμάσαι, αλλά αναγνώρισε το κακό πριν είναι πολύ αργά).

Άλλωστε τίποτα δεν θα το εμποδίσει ώστε να μην επαναληφθεί.