Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

ΔΕΘ 1958

Ακριβώς 60 έτη πριν, συγκεκριμένα το 1958 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μόλις 12 ετών.

Επέλεξα τέσσερις χαρακτηριστικές απεικονίσεις σελίδων ενός ημερολογίου του 1958 μαζί με φωτογραφίες και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια.

Ο τότε Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κωνσταντίνος Καραμανλής στο Περίπτερο της Εθνικής Παραγωγής (μάλλον το 1957, αφού το ημερολόγιο ήταν για το 1958).

Η Α.Μ. Βασιλεύς Παύλος, “διορίζει” με στοργή έναν ανήλικο (;) στα έργα της Πτολεμαΐδος! Βασιλεύς ήταν ό,τι ήθελε έπραττε.

Στα σχόλια του Σεπτεμβρίου (12, 13, 14) διαβάστε την αναφορά για την Αμερικανική Βοήθεια.

Τέλος στα σχόλια του Μαρτίου (7, 8, 9) διαβάστε για την έκτακτη οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση της σλαυοκομμουνιστικής επιβολής.

60 έτη πριν – 60 έτη μετά…

Σημ. Για να διαβάστε τα σχόλια του ημερολογίου πρέπει να δείτε ολόκληρες τις φωτογραφίες.