Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

γῆν καί ὕδωρ

(και μάλιστα νύχτα)

Δεν τα παραχωρείς! Οτιδήποτε και εάν αφορά και κυρίως την ελευθερία σου. Και όποιος επιμένει θα βρει και τα δύο σε ένα πηγάδι (όπου και θα τον έχεις… στείλει). Τηρούμε τις… παραδόσεις μας!

Τέλος!