Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Για Ποιόν Πολεμάς Και Ποιος Έχει Δίκιο;

Σε κάποιο σημείο στην κινηματογραφική ταινία “Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο” του 1979 διαμείβεται ο παρακάτω διάλογος, τον οποίον πρέπει να τον γράψω στα Αγγλικά για να αποδώσω πλήρως το νόημα (η ταινία είναι στα Αγγλικά):

Ερωτά ένας Γερμανός στρατιώτης τον λοχία του:
-“Why do you think we are in this war?”
(Γιατί νομίζεις πως πολεμάμε;)
-“Protect the Fatherland!”
(Για να προστατεύσουμε τα Πάτρια εδάφη!)
-“What the French fighting for?”
(Γιατί πολεμούν οι Γάλλοι;)
-“Protect the Motherland!”
(Για να προστατεύουν τη Μητέρα πατρίδα!)
-”Who is right?”
(Ποιος έχει δίκιο;)
-“Whoever wins!”
(Όποιος νικήσει!)

Τέλος πάντων οι μεν πολεμούσαν για την Fatherland οι δε για την Motherland, για τον Πατέρα τους και την Μητέρα τους. Έχει μία λογική.

Σκέψου να πολεμάς όμως για τον… γείτονα! Τότε πολεμάς για την Neighbor-land και σίγουρα μόνο εσύ δεν είσαι ο κερδισμένος!