Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Γιατί μου Αρέσουν τα Ερείπια

Είναι απλό. Μπορείς να ανασυνθέσεις! Και όχι μόνον αυτό. Αλλά είναι πολύ ευκολότερο από το να δημιουργήσεις από την αρχή. Διότι στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να σχεδιάσεις εκ του μηδενός “κάτι”, πράγμα, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο.

Όταν όμως είσαι εμπρός σε έναν ερειπωμένο χώρο, η δημιουργία είναι δική σου υπόθεση, αλλά γνωρίζοντας ήδη τις αδρές γραμμές στις οποίες θα κινηθείς.  Και για να είμαι ειλικρινής ποτέ μου δεν είδα.. ερείπια στα ερείπια. Παρά μόνον το βασικό σχεδίασμα και φαντάζομαι το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Δεν αναφέρομαι σε κτίρια. Σε ανθρώπους αναφέρομαι.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)