Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Γη, Βροχή, Άνθρωποι

«Χωρίς γη, δεν υπάρχει βροχή, και χωρίς βροχή, η γη δεν μπορεί να αντέξει και χωρίς κανένα από τα δύο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υπάρξουν».
-Genesis Rabbah, 13:3

…και συμπληρώνω, πως οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να καταστρέψουν και τα δύο (γη και βροχή) και μαζί και την ύπαρξη τους.

(Το πλάνο από τη σημερινή μεσημεριανή καταιγίδα στην Πάτρα)