Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Γεωπολιτική (Ι)

Και ενώ επιστρέφουμε στη γεωπολιτική, το πλέον προηγμένο τεχνολογικά ανθρώπινο αντικείμενο ευρίσκεται ΗΔΗ στον Άρη!