Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Γεωμετρική Δόμηση Πέτρας

Μία εντελώς γεωμετρική-τετραγωνισμένη μορφή δόμησης πέτρας. Αυτό πάντα ήταν ένα ερώτημα αισθητικής μορφής. Η πέτρα εγγενώς ακανόνιστου σχήματος υλικό θα πρέπει να πελεκάται με τρόπο, ώστε να αποκτά σαφές γεωμετρικό σχήμα ή να παραμένει στη φυσική της μορφή;
Το ερώτημα παύει να είναι τόσο θεωρητικό, όταν προσέξουμε αρκετές φυσικές μορφές πετρωμάτων, οι οποίες όντως έχουν μία συμμετρία και κανονικότητα. Οι πέτρες δόμησης εξ’ άλλου προέρχονται από μεγάλους όγκους βράχων.
Πολλές φορές θεωρώ πως υποσυνείδητα επιλέγεται η γεωμετρική μορφή προκειμένου να δειχθεί η επίδραση (και κυριαρχία) του ανθρώπου στο υλικό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση κυριαρχεί η γεωμετρία.
Η φωτογραφία από μία γωνιά με σκαλάκια του Μετσόβου (θα δούμε και άλλα θέματα από την συγκεκριμένη περιοχή).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)