Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Γεωλογική Σοφία

Αυτό το δένδρο μεγαλώνει επάνω σε έναν βράχο. Οι ρίζες του όμως ρηγματώνουν και θρυμματίζουν το βράχο, ο οποίος το ανέθρεψε. Κάποια στιγμή βράχος και δένδρο θα καταρρεύσουν.

Οι σπόροι όμως του δένδρου θα δημιουργήσουν νέα δένδρα.

Μόλις σας περιέγραψα τη διαδικασία μάθησης μέσω της προόδου και της συνεχούς αμφισβήτησης.