Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Γήρας και Όνειρα

Γερνάς όταν αυτά για τα οποία μετανιώνεις αντικαθιστούν αυτά τα οποία ονειρεύεσαι!
Παλαιά Γερμανοεβραϊκή (Yiddish) παροιμία.

Συνεχίστε λοιπόν να ονειρεύεστε μέχρι την τελευταία σας πνοή και δεν θα γεράσετε ποτέ!