Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Βηρυτός 2020

Όταν η ανικανότητα μίας κυβέρνησης και ενός κράτους σπάει κόκκαλα, πάντοτε εφευρίσκεται ένας εξωτερικός εχθρός. Η σίγουρη οδός για τη διαιώνιση της διαφθοράς.